Διαχείριση Συλλόγων (πολιτιστικών και όχι μόνο) - ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής
Διαχείριση Συλλόγων (πολιτιστικών και όχι μόνο...)
- Διαχείριση Μελών
  Δημιουργία και Επεξεργασία αρχείου Μελών με κατηγοριοποίηση μελών
  Εκδοση εντύπων (βεβαιώσεων, Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων...) για κάθε ένα ξεχωριστά ή και για όσους επιλεγούν από τη λίστα. Τα έντυπα αυτά μπορεί να είναι και σε Word
  Αποστολή SMS σε κάθε ένα ξεχωριστά ή για όσους επιλεγούν από τη λίστα
  Οικονομική διαχείριση μελών
  Εκδοση εκλογικών καταλόγων και αποστολή SMS στους συμμετέχοντες στις αρχεραισίες  

- Διαχείριση Πρακτικών
  Δημιουργία πρότυπων πρακτικών με ανεξάρτητη αλλά και γενική αρίθμηση (π.χ. Πρακτικό Δ.Σ., Πρακτικό Γ.Σ. ...)
  Δημιουργία πρακτικών με δυνατότητα κλειδώματος των εκτυπωμένων

- Διαχείριση Εγγραφών και Τμημάτων
  Πολλοί Σύλλογοι εφαρμόζουν κάποιες δράσεις οι οποίες μπορεί να  και έχουν οικονομικό αποτύπωμα
  Διαχείριση εγγεγραμμένων
  Διαχείριση τμημάτων-δράσεων
  Ενημέρωση οικονομικών μιας-μιας συμμετοχής ή μαζική ενημέρωση για όλο το διάστημα της δράσης
  
- Διαχείριση Παγίων
  Διαχείριση αρχείου παγίων με δυνατότητα καταχώρησης εξαρτημάτων ανά πάγιο (π.χ. για στολές τα εξαρτήματα που συνθέτουν την στολή. Γιλέκο, πουκάμισο...)
  Εκδοση βιβλίου παγίων με δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων (κατηγορία παγίου...)
  Διαδικασία δανεισμού παγίου με έκδοση αντίστοιχου παραστατικού χρέωσης
  Διαδικασία επιστροφής παγίου με έκδοση αντίστοιχου παραστατικού επιστροφής
  Μπορεί να διαχωριστεί αν θα δανειστεί ή επιστραφεί όλο το πάγιο ή μέρος αυτού
  Γνωρίζουμε κάθε στιγμή ποιοί έχουν δανειστεί και για ποιό λόγο το πάγιο (εύκολη αντιμετώπιση περιπτώσεων φθορών)

- Διαχείριση Εσόδων/Εξόδων
  Διαχείριση εισπράξεων - πληρωμών με σκοπό να γνωρίσζουμε τι πρέπει να έχουμε στο ταμείο
+30 2331068111
+30 6945902176

info@adservices.gr

Εδρα εταιρίας
"Ο πελάτης δεν περιμένει να είσαι τέλειος...
Περιμένει να διορθώσεις τα πράγματα, όταν πάνε στραβά..."
Donald Porter... αντιπρόσωπος BritishAirways

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού