Διαχείριση Παραγωγής - ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής
Η υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας επιχερήσεων, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τον πελάτη μας και έτσι το αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Χτίσαμε μια πλατφόρμα, πάνω στην οποία προσαρμόζουμε τις απαιτήσεις του πελάτη. Καταγράφουμε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και τις μηχανογραφούμε, για να γίνει "κοστούμι" στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
Εκμεταλευόμενοι την εμπειρία μας στον χώρο και στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας (ISO σειράς 9000, 14000 κ.λ.π.),  αναπτύσουμε και τις ανάλογες διαδικασίες που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας της εταιρίας.
Η προσπάθειά μας στον χώρο, είναι συνεχής και εντεινόμενη
Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, μπορούμε να εφαρμόσουμε ή όχι βιομηχανική κοστολόγηση. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις διαδικασίες που παρακολουθούνται

Ο "Proteus" φιλοδοξεί να καλύψει την παραγωγική διαδικασία πάντα από την οπτική του Δ/ντή παραγωγής της μονάδας.

Η εφαρμογή Proteus  καλύπτει τις παρακάτω:
Διαχείριση πελατών
    - Διαχείριση στελεχών πελάτη
    - Project ανα πελατη και προγραμματισμός επαφών (CRM)
    - Εισπράξεις
    - Εγγραφα σχετικά με τον πελάτη
Διαχείριση Προμηθευτών
    - Διαχείριση τιμών ανά προμηθευτή
    - Πληρωμές
    - Εγγραφα σχετικά με τον προμηθευτή
    - Αξιολόγηση προμηθευτών
Διαχείριση Αποθήκης
    - Καρτέλες αποθήκης
    - Εγγραφα σχετικά με το είδος
    - Σύνθεση ειδών (για παραγόμενα προϊόντα)
    - Φάσεις παραγωγής με σημεία ελέγχου ανά φάση (για παραγόμενα προϊόντα)
    - Τιμές είδους ανά προμηθευτή
- Διαχείριση προσφορών σε πελάτες με δυνατότητα σύνθεσης του τελικού προϊόντος
- Διαχείριση παραγγελιών προμηθευτών, με δυνατότητα κράτησης υπολοίπου παραγγελίας και αυτόματη δημιουργία νέας παραγγελίας και έλεγχο εγκεκριμένου προμηθευτή
- Μαζικές παραγγελίες σε προμηθευτές, με άμεσο επιμερισμό ειδών ανά προμηθευτή
- Εκδοση παραστατικών με δυνατότητα μετασχηματισμών και φυσικά άμεση ενημέρωση των υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, αποθεμάτων
Απλή Εμπορο-οικονομική διαχείριση με...
    - Αγορές – Πωλήσεις
    - Εισπράξεις – Πληρωμές
    - Αξιόγραφα
    - Καρτέλες πελατών – Προμηθευτων - Αποθεμάτων
    - Υπόλοιπα ταμείου
    - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών
    - Εσοδα – Εξοδα
    - Διαχείριση Πωλητών
    - Διαχείριση Παραγγελιών πελατών, (με δυνατότητα μαζικής παραγγελίας υλικών) σύμφωνα με την σύνθεση του τελικού προϊόντος
Πλήρης διαχείριση παραγωγής
    - Η παραγωγή μπορεί να αφορά οτιδήποτε (parts για τρίτους και για εσωτερική χρήση) ή σε συναρμολόγηση   
    - Δυνατότητα έναρξης διαδικασίας παραγωγής είτε από παραγγελία, είτε από εσωτερική εντολή παραγωγής
    - Λίστες εργασιών
    - Picking List ειδών (από συνταγές)
- Δυνατότητα πολλαπλών εντολών παραγωγής ανα παραγγελία
    - Δυνατότητα πολλαπλών εισαγωγών ετοίμου προϊόντος στα αποθέματα
    - Ανάλυση σύνθεσης ειδών με συμμετοχή πολλαπλών επιπέδων ενδιάμεσων προϊόντων
    - Εκδοση Λίστας για κάλυψη αναγκών (όλης της παραγγελίας)
    - Εκδοση Λίστας για κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης εντολής παραγωγής
    - Εκδοση λίστας φάσεων εργασιών (με ή χωρίς σημεία ελέγχου ανά φάση)
    - Μεγάλη ευελιξία με δυνατότητα προσωρινής αλλαγής των υλικών της σύνθεσης του τελικού προίόντος (χωρίς να πειράξουμε την βασική συνταγή)
    - Δυνατότητα αυτόματης ανάλωσης των ποσοτήτων (ενημέρωση αποθεμάτων) ανα εντολή παραγωγής, με δυνατότητα ακύρωσης της ανάλωσης (απο-ενημέρωση αποθεμάτων)
    - Δυνατότητα ενημέρωσης κατασκευής τελικού προϊόντος (αποθεμάτων) και ακύρωσης της ενημέρωσης (αποθεμάτων)
    - Δυνατότητα διαχείρισης όλων των παραπάνω και για τα ενδιάμεσα προϊόντα της κάθε κατασκευής
    - Δυνατότητα επιστροφής υλικών στα αποθέματα σε περίπτωση ακύρωσης παραγωγικής διαδικασίας.
    - Πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές ανάγκες Α’ υλών για την κάλυψη των παραγγελιών πελατών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα αναμενόμενα από παραγγελίες προμηθευτών
    - Καταγραφή χρόνου απασχόλησης εργαζομένων ανα φάση (υπό κατασκευή)
    - Καταγραφή παραπόνων πελατών και ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ προμηθευτών και ειδών
    - Διαδικασία παραλαβών υλικών με έκδοση ετικετών παραλαβής
Πληροφορίες και στατιστικά
Ημερολόγιο – Υπενθυμίσεις
Δυνατότητα εγκατάστασης σε 2 γλώσσες (ή όσες θέλετε... -κατόπιν συμφωνίας-)
Η εφαρμογή είναι Multi-User και θα εγκατασταθεί σε όσους σταθμούς απαιτείται για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη από τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασία Επισκευών – Service
Το τελικό προϊόν, αν χρήζει υποστήριξης after sale service (Μηχανήματα κλπ) μεταφέρεται στα εγκατεστημενα μηχανήματα-συστήματα του πελάτη και μπορούμε να παρακαλοθούμε τις επισκευές του, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, τα υπόλοιπα της αποθήκης ανταλλακτικών, τον/τους τεχνικούς που απασχολήθηκαν και το κόστος τους, ανάλογες χρεώσεις στα εντός και εκτός εγγυήσεων κ.λ.π.

Εγκατάσταση Report Generator
Εγκατάσταση SQL Server
Εγκατάσταση χρηστών και δικαιωμάτων

.... και η ανάπτυξη συνεχίζεται..


+30 2331068111
+30 6945902176

info@adservices.gr

Εδρα εταιρίας
"Ο πελάτης δεν περιμένει να είσαι τέλειος...
Περιμένει να διορθώσεις τα πράγματα, όταν πάνε στραβά..."
Donald Porter... αντιπρόσωπος BritishAirways

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού