Διαχείριση Εργασιών Service - ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής
Εκδοση Χ.Χ.ΧΧ.Χ
Οκτώβριος 2021


Η εφαρμογή 'Διαχείριση εργασιών Service' σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει πλήρως την διαχείριση μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών service (και after sale.. φυσικά) με έμφαση στα συμβόλαια συντήρησης-υποστήριξης.
Λειτουργρεί ως ενιαίο σύνολο Εμπορο-οικονομικού κυκλώματος και διαδικασιών Service / Διαχείρισης Συμβολαίων.
Ειδικότερα...
Διαχείριση πελατών
     - Διαχείριση εγκαταστάσεων πελάτη
     - Project ανά πελάτη και προγραμματισμός επαφών (CRM)
     - Εισπράξεις
     - Εγγραφα σχετικά με τον πελάτη
Διαχείρση Προμηθευτών
     - Πληρωμές
     - Εγγραφα σχετικά με τον προμηθευτή
Διαχείριση Αποθήκης
     - Καρτέλες ειδών
     - Διαχείριση τιμών ανά προμηθευτή
     - Εγγραφα σχετικά με το είδος
     - Παρτίδες ειδών (για τα μηχανήματα, καταγραφή όλων των S/N που εισέρχονται στη αποθήκη, είτε καινούργιο, είτε για ανακατασκευή
Διαχείριση παραγγελιών προμηθευτών, με δυνατότητα...
     - κράτησης υπολοίπου παραγγελίας και αυτόματη δημιουργία νέας παραγγελίας
     - Εμφάνισης και υποστήριξη συμφωνημένων τιμών ανά προμηθευτή
     - Μαζικές παραγγελίες, με άμεσο επιμερισμό ειδών ανά προμηθευτή και έκδοση των επιμέρους παραγγελιών
    - Εκδοση και μετασχηματισμό παραστυατικών με άμεση ενημέρωση υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
    - Γέφυρα μεταξύ των υποσυστημάτων Service και Συμβάσεων με το Εμπορο-οικονομικό
Απλή Εμπορική Διαχείριση
     - Αγορές - Πωλήσεις
     - Εισπράξεις - Πληρωμές
     - Αξιόγραφα
     - Καρτέλες πελατών - Προμηθευτών - Αποθεμάτων
     - Υπόλοιπα ταμείου
     - Υπόλοιπα ανά τραπεζικό λογαρτιασμό
     - Εσοδα -Εξοδα
     - Διαχείριση Πωλητών
Διαχείριση Service
     - Καταγραφή Εγκαταστάσεων Πελάτη
     - Εκδοση όλων των εντύπων για την εγκατάσταση και εκπαίδευση του πελάτη
     - Καταγραφή αναγγελίας βλάβης
     - Διαδικασία προγραμματισμού επισκέψεων
     - Παρουσίαση προγράμματος Επισκέψεων ανά τεχνικό /συνεργείο
     - Εκδοση προσφοράς αποκατάσταση βλάβης με διαδικασία έγκρισης
     - Διαδικασία καταγραφής επίσκεψης με ανάλυση χρόνων ανάθεσης/ Εναρξης/ Αποκατάστασης, υλικών/ Εργασίας/ Πάγιας χρέωσης
     - Αμεση ενημέρωση αποθεμάτων
     - Εκδοση παραστατικού μέσα από το κλείσιμο της αναγγελίας (μετασχηματισμό)
     - Εκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου χρέωσης (πχ μιας Σχολικής Επιτροπής με διάφορες εγκαταστάσεις, σε διάφορους χώρους)
     - Εκδοση πλήθους στατιστικών
     - Δυνατότητα υπενθύμισης περιοδικών επισκέψεων και κάλυψη συμβάσεων και συμφωνιών με τον πελάτη.
Διαχείριση Συμβάσεων
     - Καταγραφή της συμφωνίας με τον πελάτη και εκτύπωση των συμβολαίων απ' ευθείας σε Word
     - Δημιουργία προτάσεων τιμολόγησης (υπενθυμίσεων ανά μήνα, 2μηνο... (ανάλογα με τους όρους της σύμβασης)
     - Δυνατότητα περιοδικής ή on Call επίσκεψης
     - Διαδικασία λήψης μετρητών και έκδοσης πρότασης τιμολόγησης με λεπτομερή απεικόνηση των χρεώσεων και μετασχηματισμό σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Πληροφορίες και στατιστικά
Ημερολόγιο - υπενθυμίσεις
Η εφαρμογή είναι M/U, συνοδεύεται από SQL Server, και δίδεται με 3 άδειες χρήσης, και default internet-ική (μπορούν να συνδεθούν υποκαταστήματα με το κεντρικό)


+30 2331068111
+30 6945902176

info@adservices.gr

Εδρα εταιρίας
"Ο πελάτης δεν περιμένει να είσαι τέλειος...
Περιμένει να διορθώσεις τα πράγματα, όταν πάνε στραβά..."
Donald Porter... αντιπρόσωπος BritishAirways

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού