Διαχείριση Αρδευσης - ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής
Είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που αφορά Δήμους, Κοινότητες με κλειστό σύστημα άρδευσης και παρακολουθεί λεπτομερώς τις διαδικασίες.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Αδρευση

 Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων καταναλωτών με διαχωρισμό στοιχείων
 Επιλογή χρέωσης Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή
 Μαζική  χρέωση καταναλωτών με δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων
 Πλήρης παραμετροποίηση τιμοκαταλόγων
 Παραμετροποίηση τύπων οικονομικών κινήσεων
 Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τους προϋπολογισμούς
 Υποστήριξη των διαδικασιών και των συναλλαγών με τους καταναλωτές (αυτόματη έκδοση αιτήσεων….)
 Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων με τους καταναλωτές
 Εκδοση λογαριασμών και συνοδευτικών καταστάσεων
 Υποστήριξη ταμειακής υπηρεσίας με
• Σήμανση πάνω στην ειδοποίηση-απόδειξη
• Εκδοση καταστάσεων ταμείου
 Εκδοση όλων των σχετικών εκτυπώσεων

Υποστήριξη διαδικασίας αιτήσεων άρδευσης καταναλωτών
Υποστήριξη της παραπάνω διαδικασίας με έκδοση Υπ. Δηλώσεων και χρέωση του καταναλωτή.
Μεταφορά από προηγ. Χρήση

Προγραμματισμός ποτισμάτων

 Ανά πομώνα, και ημέρα
 Απορρίπτει από την δυνατότητα προγραμματισμού τους τιμωρημένους
 Απορρίπτει από την δυνατότητα προγραμματισμού όσους δεν πλήρωσαν
 Επιλογή Ζώνης ωρών (πρωΐ/απόγευμα)
 Επιλογή από τα αγροτεμάχια που δήλωσε μόνο
 Συνεχής ενημέρωση του χρήστη με τα διαθέσιμα στρέμματα / πομώνα
 Εκδοση καταστάσεων ανά πομώνα

Διαχείριση Αποθήκης υλικών

 Διαχείριση βασικού αρχείου αποθήκης υλικών
 Δυνατότητα τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή
 Δυνατότητα παραγγελίας προς προμηθευτή (κάνοντας χρήση των τιμών του αντίστοιχου προμηθευτή) με άμεση ενημέρωση ύψους υπολοίπου ανά προμηθευτή
 Παρακολούθηση προμηθευτών και των ορίων και της κάλυψης του καθενός
 Δυνατότητα παρακολούθησης εισαγωγών – εξαγωγών υλικών από την αποθήκη και για ποιο έργο χρησιμοποιήθηκαν
 Δυνατότητα άμεσης ‘χρέωσης’ υλικών σε συγκεκριμένο έργο και δημιουργία αυτόματης εισαγωγής και εξαγωγής του υλικού από την αποθήκη.
 Αμεση αποτίμηση υπολοίπου σε ποσότητες και αξίες της αποθήκης
Προϋπολογισμός
Αμεση σύνδεση με τον προϋπολογισμό και έλεγχο κάλυψης αυτού

Βλάβες
Δυνατότητα παρακολούθησης των αναγγελιών βλαβών:
• Για κάθε Δ.Δ. τι έργα – Μηχανήματα έχει
• Για κάθε έργο – Μηχάνημα, πότε έπαθε βλάβη
• και κάθε φορά που επισκευάζεται, ποιος τεχνίτης πήγε, και τι υλικά έβαλε
Αμεση ενημέρωση υπολοίπων  υλικών αποθήκης

 Δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης της εικόνας της επιχείρησης

Η εφαρμογή μπορεί να παραμετροποιηθεί και να προσαρμοστεί απόλυτα στις ανάγκες σας.


+30 2331068111
+30 6945902176

info@adservices.gr

Εδρα εταιρίας
"Ο πελάτης δεν περιμένει να είσαι τέλειος...
Περιμένει να διορθώσεις τα πράγματα, όταν πάνε στραβά..."
Donald Porter... αντιπρόσωπος BritishAirways

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού