Κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας - ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής
Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με σκοπό να δοθεί μια ολοκληρωμένη λύση, που περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την οργάνωση κέντρων λογοθεραπείας/εργοθεραπείας κ.λ.π.

Σε γενικές γραμμές....
Παραμετροποίηση Υποθέσεων- Υπηρεσιών που αναλαμβάνει το γραφείο...
    ...για κάθε υπόθεση,
    - τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπόθεση αυτή
    - την διαδικασία που ακολουθείται για την υλοποίηση της υπόθεσης
    - την Νομοθεσία ή εγκυκλίους που αφορούν την υπόθεση αυτή
    - τις ώρες που απαιτούνται με το πρότυπο κείμενο των αξιολογήσεων
    - τον τιμοκατάλογο
    - Τα έντυπα που (ίσως θα) πρέπει να συμπληρωθούν (αυτόματα από την εφαρμογή)
Διαχείριση Ασφαλισμένων/Ασθενών...
    - Διαχείριση στοιχείων Ασφαλισμένων (πέρα των βασικών, ΙΒΑΝ, κωδικοί TAXIS, ΕΟΠΥΥ....)
    - Διαχείριση στοιχείων Ασθενή
Διαχείριση Γνωματεύσεων/Παροχών ανά Ασφαλισμένο/Ασθενή
    - Απεριόριτος αριθμός Γνωματεύσεων/Παροχών
    - Αυτόματη ενημέρωση πίνακα μηνιαίων παραπεμπτικών
    - Αυτόματη χρέωση μηνιαίων παραπεμπτικών
    - Παρακολούθηση δικαιολογητικών ανά γνωμάτευση
    - Δυνατότητα συμπλήρωσης αξιολογήσεων ανά κατηγορία (Λογοθεραπεα,Εργοθεραπεία...)
    - Αυτόματη συμπλήρωση εντύπων που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση
Προγραμματισμός Συνεδριών
    - Δυνατότητα αποστολής SMS για την επόμενη συνάντηση
    - Εκδοση ημερήσιων συναντήσεων ανά συνεργάτη
    - Αυτόματη χρέωση συνεδριών άν ξεπεραστούν οι υποχρεωτικές με την τιμή που συμφωνήθηκε
    - Ελεγχος συνεργάτη ανά κατηγορία (δεν μπορεί να κάνει εργοθεραπεία συνεργάτης που κάνει λογοθεραπεία)
Παρακολούθηση - επεξεργασία συνεδριών
    - Διαχωρισμός συνεδριών ανά γνωμάτευση
    - Εκτύπωση συνεδριών ανά γνωμάτευση
    - Ελεγχος αν η αιτία κίνησης που επιλέξαμε, αφορά την γνωμάτευση
Μισθοδοσία
    Υπολογίζει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις συνεδρίες που έκανε και το σύνολο αμοιβής για τις συνεδρίες αυτές
Ενημέρωση πελατών με SMS (μέσα από την εφαρμογή)
Πληροφορίες και στατιστικά
Ημερολόγιο – Υπενθυμίσεις
Η εφαρμογή είναι Multi-User και θα εγκατασταθεί σε όσους σταθμούς απαιτείται για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη από τις δυνατότητες της εφαρμογής.
Εγκατάσταση Report Generator
Εγκατάσταση SQL Server
Εγκατάσταση χρηστών και δικαιωμάτων

.... και η ανάπτυξη συνεχίζεται..


+30 2331068111
+30 6945902176

info@adservices.gr

Εδρα εταιρίας
"Ο πελάτης δεν περιμένει να είσαι τέλειος...
Περιμένει να διορθώσεις τα πράγματα, όταν πάνε στραβά..."
Donald Porter... αντιπρόσωπος BritishAirways

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού