ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Eνότητες

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής > Σχολή Οδηγών

Διεκπεραιώσεις

Είναι το βασικό υποσύστημα της εφαρμογής και το μόνο που μπορεί να σταθεί αυτόνομο. Από εδώ διαχειριζόμαστε

 • τις υποθέσεις που αναλαμβάνει το γραφείο,
 • τις προσφορές προς τους πελάτες
 • τους πελάτες του γραφείου
 • τα έντυπα και τα δικαιολογητικά των υποθέσεων
 • τις υπενθυμίσεις ανά υπόθεση
 • Το ημερολόγιο διεκπεραιώσεων
 • Αποστολή SMS
 • Alarm (...κάτι σαν ξυπνητήρι...)
 • RSS...
 • Εκδοση όλων των σχετικών πληροφοριών σε οθόνη και εκτυπωτή

Σχολή Οδηγών

Με το υποσύστημα αυτό, διαχειριζόμαστε τις διαδικασίες της σχολής
Πρέπει να συνδυαστεί με τις Διεκπεραιώσεις

 • μαθήματα Πορείας,
 • Δήλωση εξετάσεων,
 • Αποτελέσματα εξετάσεων,
 • Λήξεις διπλωμάτων
 • Εκπαιδευτές
 • Οχήματα
 • Τις αντίστοιχες Πληροφορίες

ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.
Με το υποσύστημα αυτό διαχειριζόμαστε τα θεωρητικά μαθήματα
Πρέπει να συνδυαστεί με τις διεκπεραιώσεις, ή και με Σχολή οδηγών

 • Χρήση πρότυπων προγραμμάτων θεωρίας
 • Δημιουργία τμημάτων εκπαίδευσης
 • Δέσμευση ωρών εκπαιδευτών
 • Ελεγχος αλληλοκάλυψης ωρών
 • Εκδοση πρόγράμματος εκπαίδευσης
 • Συμμετοχές εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα
 • Διαχείριση παρουσιών
 • Εκτύπωση παρουσιολογίου
 • Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων

Διαχείριση Π.Ε.Ι.

Με το υποσύστημα αυτό, διαχειριζόμαστε τα προγράμματα Π.Ε.Ι.
Μπορεί να συνδυαστεί με τις Διεκπεραιώσεις μόνο, ή και σε συνδυασμό με Διεκπεραιώσεις, Σχολή οδηγών, ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.

 • Περιλαμβάνει πρότυπα τμηματα
 • Διαχείριση τμημάτων
 • Συμμετοχές ανά τμήμα
 • Παρουσίες ανά συμμετοχή
 • Υποστηρίζει οφειλόμενες ενότητες
 • Υποστηρίζει δέσμευση ωρών εκπαιδευτών
 • Εκδίδει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Καταστάσεις συμμετοχών
 • Βεβαιώσεις συμμετεχόντων με ώρες ανά ενότητα
 • Καταστάσεις όσων ολοκλήρωσαν ή δεν ολοκλήρωσαν
 • Να δούμε σε ποιό/ποιά τμήμα/-τα εκπαιδεύτηκε ο καθένας
 • Ποιοί δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε τμήματα

Διαχείριση ADR

Με το υποσύστημα αυτό διαχειριζόμαστε τα προγράμματα ADR
Μπορεί να συνδυαστεί με τις Διεκπεραιώσεις ή/και σε συνυασμό με Σχολή Οδηγών, ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο. ...

 • Περιλαμβάνει πρότυπα τμηματα
 • Διαχείριση τμημάτων
 • Συμμετοχές ανα τμήμα
 • Παρουσίες ανά συμμετοχή
 • Εκδοση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Συμμετοχές σε εξετάσεις ανά κατηγορία
 • Μπορούμε να δούμε σε ποιό/ποιά τμήμα/-τα εκπαιδεύτηκε ο καθένας
 • Ποιοί δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε τμήμα

Διαχείριση Παραστατικών

Με το Υποσύστημα αυτό, μπορούμε να εκδόσουμε παραστατικά με την χρήση (ή όχι) φορολογικού μηχανισμού.
Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε υποσύστημα (ή συνδυασμό υποσυστημάτων) της εφαρμογής.
Περιλαμβάνει...

 • Εκδοση παραστατικών
 • Διαδικασία σχεδιασμού κινήσεων
 • Διαδικασία Ακυρωτικού Παραστατικού
 • Εκτύπωση DataLine (για υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών με δυνατότητα επικοινωνίας με το TaxisNet)
 • Λίστα παραστατικών (για ενημέρωση Λογιστηρίου)

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού