ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη ISO 9001:2008

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας

ISO-HACCP
Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια στρατηγικής σημασίας επένδυση για την ενίσχυση της θέσης και επιβίωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η αξιοποίηση όλων των πόρων μιας επιχείρησης μέσω των συστημάτων ποιότητας, είναι μια σημαντική απόφαση της διεύθυνσης για την εξασφάλιση του κοινού οφέλους επιχείρησης - πελάτη - προμηθευτή.

Σ΄ αυτή την απόφαση η επιλογή του στρατηγικού συνεργάτη για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Η ως στρατηγικός συνεργάτης, έχει την ικανότητα να αναδεικνύει τους στόχους της επιχείρησης, να τους προβάλει ως βάση για τον καθορισμό της πολιτικής ποιότητας και για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης.

Η 'Αϋλες Δομές' μεταφέρει στην επιχείρηση την φιλοσοφία διαχείρισης της ποιότητας της σειράς
ISO 9000 από την πρώτη προσέγγιση και την διαγνωστική φάση της ανάπτυξης του έργου.


Η 'Αϋλες Δομές' αναδεικνύει και ενισχύει διεργασίες της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο της επιχείρησης και, αξιοποιώντας όλους τους πόρους της επιχείρησης, αναπτύσσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ολοκληρωμένο και ευέλικτο ώστε να παρακολουθεί, χωρίς να διαταράσσει την λειτουργία ως σύστημα, τις αλλαγές στην οργανωτική δομή στον σχεδιασμό και λειτουργία των διεργασιών της επιχείρησης.

Η 'Αϋλες Δομές' έχει την δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικών λύσεων για τον πελάτη της, η ικανοποίηση του οποίου είναι ο στόχος της.

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού