ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση Υδρευσης-Αποχέτευσης

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

 • Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων καταναλωτών με διαχωρισμό στοιχείων

- Ιδιοκτήτη
- Ενοικιαστή
- Και διεύθυνση επίδοσης λογαριασμού
- Κατηγοριών καταναλωτών

 • Επιλογή χρέωσης Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή
 • Διαδικασίες ανά καταναλωτή (π.χ. Αιτήσεις με καταχώρηση δικαιολογητικών και τι οφείλει ακόμη, με αυτόματη εκδοση των προβλεπόμενων εντύπων κ.λ.π.)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων υδρομέτρων
 • Δυνατότητα αναζήτησης με όλα τα στοιχεία των καταναλωτών (Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. ….)
 • Μαζική χρέωση καταναλωτών με δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων

- Για διαχωρισμό όσων συμμετέχουν στην Υδρευση ή στην Αποχέτευση
Ανά κατηγορία καταναλωτή
Ανά Δημ. Διαμέρισμα
Ανά περιοχή
Ανά Ομάδα
Ανά Διαδρομή

 • Πλήρης παραμετροποίηση τιμοκαταλόγων με δυνατότητα κλιμακωτής χρέωσης
 • Παραμετροποίηση τύπων οικονομικών κινήσεων
 • Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τους προϋπολογισμούς
 • Δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης της εικόνας της επιχείρησης (όσον αφορά τους καταναλωτές)
 • Υποστήριξη των διαδικασιών και των συναλλαγών με τους καταναλωτές (αυτόματη έκδοση αιτήσεων….)
 • Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων με τους καταναλωτές
 • Εκδοση λογαριασμών και συνοδευτικών καταστάσεων
 • Υποστήριξη ταμειακής υπηρεσίας με

- Σήμανση πάνω στην ειδοποίηση-απόδειξη
- Εκδοση καταστάσεων ταμείου

 • Εκδοση όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων


 • Διαδικασία καταμέτρησης ενδείξεων καταναλωτών (υπό κατασκευή)
 • Ανάλογα με τις απαιτήσεις, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους

1. Με έκδοση καταστάσεων ανά
Διαδρομή
Δ.Δ.
Κατηγορία καταναλωτών
……
Συνδυασμός των παραπάνω
2. Με χρήση BarCode και φορητού Scaner

 • Διαχείριση Αποθήκης υλικών

- Διαχείριση βασικού αρχείου αποθήκης υλικών
- Δυνατότητα τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή
- Δυνατότητα παραγγελίας προς προμηθευτή (κάνοντας χρήση των τιμών του αντίστοιχου προμηθευτή) με άμεση ενημέρωση
ύψους υπολοίπου ανά προμηθευτή
- Παρακολούθηση προμηθευτών και των ορίων και της κάλυψης του καθενός
- Δυνατότητα παρακολούθησης εισαγωγών - εξαγωγών υλικών από την αποθήκη και για ποιο έργο χρησιμοποιήθηκαν
- Δυνατότητα άμεσης 'χρέωσης' υλικών σε συγκεκριμένο έργο και δημιουργία αυτόματης εισαγωγής και εξαγωγής του υλικού από
την αποθήκη.
- Αμεση αποτίμηση υπολοίπου σε ποσότητες και αξίες της αποθήκης

 • Προϋπολογισμός

- Αμεση σύνδεση με τον προϋπολογισμό και έλεγχο κάλυψης αυτού

 • Βλάβες

- Δυνατότητα παρακολούθησης των αναγγελιών βλαβών:
Για κάθε Δ.Δ. τι έργα - Μηχανήματα έχει
Για κάθε έργο - Μηχάνημα, πότε έπαθε βλάβη
και κάθε φορά που επισκευάζεται, ποιος τεχνίτης πήγε, και τι υλικά έβαλε
Αμεση ενημέρωση υπολοίπων υλικών αποθήκης

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού