ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση Παραγωγής - Proteus

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠίσωPlayΕμπρός

Η σοβαροτητα που αντιμετωπίζουμε την παραγωγική διαδικασία, είναι συνεχής και εντεινόμενη. Εκμεταλευόμενοι την εμπειρία μας στο αντικείμενο και τα νέα δεδομένα στον χώρο, εμπλουτίζουμε τη γκαμα των προϊόντων μας με τον "Proteus" μίας νέας εφαρμογής για την υποστήριξη των παραγωγικών διαδικασιών.
Εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε την τακτική μιας πλατφόρμας πάνω στην οποία
χτίζουμε τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ο "
Proteus" φιλοδοξεί να καλύψει την παραγωγική διαδικασία πάντα από την οπτική της Δ/νσης παραγωγής της μονάδας.

Η εφαρμογή Proteus καλύπτει τις παρακάτω:

 • Διαχείριση πελατών

- Διαχείριση στελεχών πελάτη
- Project ανα πελατη και προγραμματισμός επαφών (CRM)
- Εισπράξεις
- Εγγραφα σχετικά με τον πελάτη

 • Διαχείριση Προμηθευτών

- Διαχείριση τιμών ανά προμηθευτή
- Πληρωμές
- Εγγραφα σχετικά με τον προμηθευτή
- Αξιολόγηση προμηθευτών

 • Διαχείριση Αποθήκης

- Καρτέλες αποθήκης
- Εγγραφα σχετικά με το είδος
- Σύνθεση ειδών (για παραγόμενα προϊόντα)
- Φάσεις παραγωγής με σημεία ελέγχου ανά φάση (για παραγόμενα προϊόντα)
- Τιμές είδους ανά προμηθευτή

 • Διαχείριση προσφορών σε πελάτες με δυνατότητα σύνθεσης του τελικού προϊόντος
 • Διαχείριση παραγγελιών προμηθευτών, με δυνατότητα κράτησης υπολοίπου παραγγελίας και αυτόματη δημιουργία νέας παραγγελίας και έλεγχο εγκεκριμένου προμηθευτή
 • Μαζικές παραγγελίες σε προμηθευτές, με άμεσο επιμερισμό ειδών ανά προμηθευτή
 • Εκδοση παραστατικών με δυνατότητα μετασχηματισμών και φυσικά άμεση ενημέρωση των υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, αποθεμάτων
 • Απλή Εμπορο-οικονομική διαχείριση με...

- Αγορές – Πωλήσεις
- Εισπράξεις – Πληρωμές
- Αξιόγραφα
- Καρτέλες πελατών – Προμηθευτων - Αποθεμάτων
- Υπόλοιπα ταμείου
- Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών
- Εσοδα – Εξοδα
- Διαχείριση Πωλητών
- Διαχείριση Παραγγελιών πελατών, σύμφωνα με την σύνθεση του τελικού προϊόντος

 • Πλήρης διαχείριση παραγωγής

- Η παραγωγή μπορεί να αφορά οτιδήποτε (parts για τρίτους και για εσωτερική χρήση) ή σε συναρμολόγηση
- Δυνατότητα έναρξης διαδικασίας παραγωγής είτε από παραγγελία, είτε από εσωτερική εντολή παραγωγής

-
Λίστες ερασιών
-
Picking List ειδών (από συνταγές)
- Δυνατότητα πολλαπλών εντολών παραγωγής ανα παραγγελία
- Δυνατότητα πολλαπλών εισαγωγών ετοίμου προϊόντος στα αποθέματα
- Ανάλυση σύνθεσης ειδών με συμμετοχή πολλαπλών επιπέδων ενδιάμεσων προϊόντων
- Εκδοση Λίστας για κάλυψη αναγκών (όλης της παραγγελίας)
- Εκδοση Λίστας για κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης εντολής παραγωγής
- Εκδοση λίστας φάσεων εργασιών (με ή χωρίς σημεία ελέγχου ανά φάση)
- Δυνατότητα προσωρινής αλλαγής των υλικών της σύνθεσης του τελικού προίόντος (χωρίς να πειράξουμε την βασική συνταγή)
- Δυνατότητα αυτόματης ανάλωσης των ποσοτήτων (ενημέρωση αποθεμάτων) ανα εντολή παραγωγής, με δυνατότητα ακύρωσης της ανάλωσης (απο-ενημέρωση αποθεμάτων)
- Δυνατότητα ενημέρωσης κατασκευής τελικού προϊόντος (αποθεμάτων) και ακύρωσης της ενημέρωσης (αποθεμάτων)
- Δυνατότητα διαχείρισης όλων των παραπάνω και για τα ενδιάμεσα προϊόντα της κάθε κατασκευής
- Δυνατότητα επιστροφής υλικών στα αποθέματα σε περίπτωση ακύρωσης παραγωγικής διαδικασίας.
- Πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές ανάγκες Α’ υλών για την κάλυψη των παραγγελιών πελατών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα αναμενόμενα από παραγγελίες προμηθευτών
- Καταγραφή χρόνου απασχόλησης εργαζομένων ανα φάση (υπό κατασκευή)
- Καταγραφή παραπόνων πελατών και ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ προμηθευτών και ειδών
- Διαδικασία παραλαβών υλικών με έκδοση ετικετών παραλαβής

 • Πληροφορίες και στατιστικά
 • Ημερολόγιο – Υπενθυμίσεις

Η εφαρμογή είναι Multi-User και θα εγκατασταθεί σε όσους σταθμούς απαιτείται για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη από τις δυνατότητες της εφαρμογής.

 • Διαδικασία Επισκευών – Service
 • Εγκατάσταση Report Generator
 • Εγκατάσταση SQL Server
 • Εγκατάσταση χρηστών και δικαιωμάτων


....
και η ανάπτυξη συνεχίζεται..Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού