ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση Παραγωγής

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

Η υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας επιχερήσεων, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τον πελάτη μας και έτσι το αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Υπάρχει μια πλατφόρμα, πάνω στην οποία χτίζουμε τις απαιτήσεις του πελάτη. Καταγράφουμε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και τις μηχανογραφούμε, γράφουμε τον κώδικα της εφαρμογής ξανά, για να γίνει "κοστούμι" στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
Λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας (
ISO σειράς 9000, 14000 κ.λ.π.) μπορούμε να αναπτύξουμε και διαδικασίες που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας της εταιρίας.
Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, μπορούμε να εφαρμόσουμε ή όχι βιομηχανική κοστολόγηση. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις διαδικασίες που παρακολουθούνται

Διαχείριση προσφορών
Καταχωρούνται τα στοιχεία της προσφοράς με τα είδη που ζητά ο πελάτης. Το κόστος, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ' όψιν διάφορες παραμέτρους, ανάλογα με την κατασκευή και η εφαρμογή προτείνει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις διαστάσεις, το βάρος της κατασκευής, τα
optional που απαιτούνται κ.λ.π.
Εκτός των βασικών,υποστηρίζονται (ενδεικτικά) και διαδικασίες όπως
- Αναλυτικού κοστολογίου
- Διαδικασίες έκγρισης προσφοράς
- Τμηματική μετατροπή σε παραγγελία
- Στατιστικά προσφορών ανά κατηγορία είδους (ή άλλη ομαδοποίηση)αγγελία)

Διαχείριση Παραγωγής
- Προγραμματισμός παραγωγής
- Συνταγές παραγωγής
- Εκδοση εντύπων παραγωγής
- Κάρτα εργασίας ανά προϊόν (φάσεις κατεργασίας, υλικά, έλεγχοι, ποσότητες ανά φάση)
- Αυτόματη επιλογή φάσεων αναλόγως

Διαχείριση Service εγκατάστασης / συντήρησης
- Προγραμματισμός συνεργείων εγκατάστασης των κατασκευών
- Αναγγελίες βλαβών
- Κατάσταση για κάθε αναγγελθείσα βλάβη
- Εργασίες ανά συνεργείο
- Εκκρεμείς τιμολογήσεις
- Ακριβής κοστολόγηση επισκευής (υλικά και εργασία)

Πληροφορίες / εκτυπώσεις (ενδεικτικά)
- Συνοπτική και αναλυτική εντύπωση προσφοράς
- Προβλέψεις σε Α' ύλες και βοηθητικά εξαρτήματα
- Ευρετήριο συμβολαίων πελατών
- Ευρετήριο προσφορών
- Εκτυπώσεις με δεδομένα παραγωγής με δυνατότητα επιλεκτικής εκτύπωσης (Φόρτος εργασίας ανά φάση
- Διαχείριση αποθήκης
- Ανάγκες υλικών
- Αναλώσεις υλικών
- Προτιμολόγηση

Απαιτήσεις σε Hardware
Οι απαιτήσεις σε Hardware
(Ελάχιστες): WinXp, 1GB RAM, 100MB ελεύθερο χώρο στον δίσκο, 1024Χ768 ανάλυση οθόνης.

Έλεγχος προσβάσεων (multi user)
Η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή είναι ελεγχόμενη και καθορίζεται από τον χειριστή της εφαρμογής ή, εφ' όσον ζητηθεί, από την με κριτήρια που εξυπηρετούν τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρίας. Παρέχονται δικαιώματα προσβάσεων στις επιλογές του προγράμματος ανά χρήστη.
Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού