ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση εργασιών Service

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

Το πρόγραμμα Service σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει πλήρως την διαχείριση μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών service με αμφαση στα συμβόλαια υποστήριξης.
Λειτουργρεί ως ενιαίο σύνολο Εμπορο-οικονομικού κυκλώματος και διαδικασιών
Service / Διαχείρισης Συμβολαίων.
Ειδικότερα

 • Διαχείριση πελατών

- Διαχείριση εγκαταστάσεων πελάτη
-
Project ανά πελάτη και προγραμματισμός επαφών (CRM)
-
Εισπράξεις
- Εγγραφα σχετικά με τον πελάτη

 • Διαχείρση Προμηθευτών

- Πληρωμές
- Εγγραφα σχετικά με τον προμηθευτή

 • Διαχείριση Αποθήκης

- Καρτέλες ειδών
- Διαχείριση τιμών ανά προμηθευτή
- Εγγραφα σχετικά με το είδος
- Παρτίδες ειδών (για τα μηχανήματα, καταγραφή όλων των
S/N που εισέρχονται στη αποθήκη, είτε καινούργιο, είτε για ανακατασκευή

 • Διαχείριση παραγγελιών προμηθευτών, με δυνατότητα...

- κράτησης υπολοίπου παραγγελίας και αυτόματη δημιουργία νέας παραγγελίας
- Εμφάνισης συμφωνημένων τιμών ανά προμηθευτή
- Μαζικές παραγγελίες, με άμεσο επιμερισμό ειδών ανά προμηθευτή

 • Εκδοση και μετασχηματισμό παραστυατικών με άμεση ενημέρωση υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
 • Γέφυρα μεταξύ των υποσυστημάτων Service και Συμβάσεων με το Εμπορο-οικονομικό
 • Απλή Εμπορική Διαχείριση

- Αγορές - Πωλήσεις
- Εισπράξεις - Πληρωμές
- Αξιόγραφα
- Καρτέλες πελατών - Προμηθευτών - Αποθεμάτων
- Υπόλοιπα ταμείου
- Υπόλοιπα ανά τραπεζικό λογαρτιασμό
- Εσοδα -Εξοδα
- Διαχείριση Πωλητών

 • Διαχείριση Service

- Καταγραφή Εγκαταστάσεων Πελάτη
- Εκδοση όλων των εντύπων για την εγκατάσταση και εκπαίδευση του πελάτη
- Καταγραφή αναγγελίας βλάβης
- Διαδικασία προγραμματισμού επισκέψεων
- Παρουσίαση προγράμματος Επισκέψεων ανά τεχνικό /συνεργείο
- Εκδοση προσφοράς αποκατάσταση βλάβης με διαδικασία έγκρισης
- Διαδικασία καταγραφής επίσκεψης με ανάλυση χρόνων ανάθεσης/ Εναρξης/ Αποκατάστασης, υλικών/ Εργασίας/ Πάγιας χρέωσης
- Αμεση ενημέρωση αποθεμάτων
- Εκδοση παραστατικού μέσα από το κλείσιμο της αναγγελίας (μετασχηματισμό)
- Εκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου χρέωσης (πχ μιας Σχολικής Επιτροπής με διάφορες εγκαταστάσεις, σε διάφορους χώρους)
- Εκδοση πλήθους στατιστικών
- Δυνατότητα υπενθύμισης περιοδικών επισκέψεων και κάλυψη συμβάσεων και συμφωνιών με τον πελάτη.

 • Διαχείριση Συμβάσεων

- Καταγραφή της συμφωνίας με τον πελάτη και εκτύπωση των συμβολαίων απ' ευθείας σε Word
- Δημιουργία προτάσεων τιμολόγησης (υπενθυμίσεων ανά μήνα, 2μηνο... (ανάλογα με τους όρους της σύμβασης)
- Δυνατότητα περιοδικής ή
on Call επίσκεψης
- Διαδικασία λήψης μετρητών και έκδοσης πρότασης τιμολόγησης με λεπτομερή απεικόνηση των χρεώσεων και μετασχηματισμό σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

 • Πληροφορίες και στατιστικά
 • Ημερολόγιο - υπενθυμίσεις
 • Η εφαρμογή είναι M/U, συνοδεύεται από SQL Server, και δίδεται με 3 άδειες χρήσης, και default internet-ική (μπορούν να συνδεθούν υποκαταστήματα με το κεντρικό)

-

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού