ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση Αρδευσης

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

Είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που αφορά Δήμους, Κοινότητες με κλειστό σύστημα άρδευσης και παρακολουθεί λεπτομερώς τις διαδικασίες.
Αναλυτικότερα:

  • Πλήρη στοιχεία καταναλωτή
  • Οικονομικά καταναλωτών
  • Παρακολούθηση Διαδικασιών ανά πελάτη (αίτημα αποκατάστασης βλάβης, νέας σύνδεσης....) με άμεση έκδοση εντύπων
  • Παρακολούθηση Αιτήσεων άρδευσης με έκδοση κόστους ανά καταναλωτή
  • Προγραμματισμός ποτισμάτων για κάθε αντλιοστάσιο με

- έλεγχο κάλυψης στρεμάτων
- μόνο των οικονομικά ενήμερων
- Απαγόρευση τιμωρημένων
- Εκδοση ημερησιων καταστάσεων ανά αντλιοστάσιο

  • Παρακολούθηση και κάλυψη προϋπολογισμού
  • Διαχείριση εργασιών Service του δικτύου με πλήρη αποτύπωση κόστους υλικών και εργασίας
  • Παρακολούθηση αποθήκης υλικών με υπόλοιπα αποθήκης και προμηθευτών
  • Πλήθος εκτυπώσεων και αναφορών

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού