ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλλαγές Τελευταίας έκδοσης

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής > Σχολή Οδηγών

Εκδοση 1.0.87.2
Μάϊος 2022

(Ακουμπείστε το ποντίκι στο κείμενο για να σταματήσει η κίνηση)

Εκδοση 1.0.87.2
Μάϊος 2022

ΠΕΙ

  • Στις καταστάσεις ΠΕΙ, τα στοιχεία της εταιρίας και το Logo τα ‘τραβάει’ από το υποκατάστημα.
  • Στο πρόγραμμα ΠΕΙ, δεν εμφάνιζε τον αριθμό αδείας του ΠΕΙ
  • Υπογραφή και σφραγίδα στην εκτύπωση Προγράμματος και στις Συμμετοχές.
  • Αλλαγή στο κείμενο κάτω από τις καταστάσεις όσων ολοκλήρωσαν καθώς και η επωνυμία της σχολής ΠΕΙ, που φέρνει πλέον την επωνυμία από τα υποκαταστήματα και όχι από τα στοιχεία της εταιρίας (ParamEponymia)
  • Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης βεβαίωσης σε ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΟ έντυπο. Εκτυπώνεται μόνο με τον πίνακα. Σε προτυπωμένο χωρίς πίνακα, δεν υπάρχει ακόμα.
  • Αυξήθηκε το μέγεθος του Προτοκόλλου έγκρισης ΠΕΙ από 50 σε 100chr
  • Στις “Υποθέσεις”ΰTab‘Οχήματα/Διεκπεραιώσεις’ ΔΕΝ λειτουργούσε σωστά η Αντιγραφή Υπηρεσίας

Προβολή (Στο αρχείο πελατών)
Στη «Λίστα πελατών» ΰ«Προβολή», στο Tab‘Κινήσεις’, επιλέγοντας μία από τις υποθέσεις ενός πελάτη, ‘φέρνει’ πλέον και τα “Προγραμματισμένα” μαθήματα.
Υπολογισμός Κέρδους/Ζημίας ανά υπηρεσία
Στη «Λίστα πελατών» ΰ«Προβολή», προστέθηκε νέο Tab, με υπολογισμό κέρδους/ζημίας ανά υπόθεση
Στο κουμπί «Υποθέσεις Πελατών»
Προστέθηκε η επιλογή «Κόστος Υπηρεσιών», η οποία δίνει λίστα των υπηρεσιών που ανατέθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και το κόστος της κάθε υπηρεσίας (και φυσικά συνολικά κέρδη και ζημίες)
Υπολογισμός Ωριαίου Κόστους Οχημάτων
Στα «Οχήματα», προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του ωριαίου κόστους λειτουργίας του κάθε οχήματος.
Υπολογίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα…
- τα έξοδα που έγιναν για το κάθε όχημα (τέλη κυκλοφορίας, βλάβες, συντηρήσεις, ασφάλειες, ΚΤΕΟ κ.λ.π.)
- Οι ώρες μαθημάτων που έγιναν στο διάστημα αυτό
- Υπολογίζεται το ωριαίο κόστος για το διάστημα αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση, να καταχωρούνται τα έξοδα του κάθε οχήματος (στα έσοδα/έξοδα)

Αρχική Σύμβαση
Κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή, εμφανίζεται παράθυρο με την άδεια χρήσης της εφαρμογής, και τους όρους χρήσης της.
Μπορούμε να εκτυπώσουμε την άδεια χρήσης και αφού κατανοήσουμε τις υποχρεώσεις μας, να την αποδεχτούμε.
Μετά την αποδοχή…

  • Δεν θα ξαναεμφανιστεί το παράθυρο κατά την έναρξη της εφαρμογής
  • Αν θέλουμε να το ξαναδούμε, μπορούμε να το κάνουμε από την ενότητα "Help", "Αρχική Σύμβαση".


Αλλαγή στα όρια ηλικίας άνω των 80
Το μήνυμα που εμφανίζει για πρόσθετα δικαιολογητικά, είναι πλέον για άνω των 80 ετών και δεν διαχωρίζει τους άνω των 74 πλέον

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού