ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλλαγές Τελευταίας έκδοσης

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής > Σχολή Οδηγών

Εκδοση 1.0.89.0
Μάρτιος 2023

(Ακουμπείστε το ποντίκι στο κείμενο για να σταματήσει η κίνηση)

Εκδοση 1.0.89.0
Μάρτιος 2023

Στο παράθυρο "Διαχείριση Πελατών", απενεργοποιήθηκε το κουμπί "Εκτυπώσεις". Η διαδικασία εκτυπώσεων εντύπων κ.λ.π., εκτελείται με δεξί click πάνω στην υπόθεση.

Στα παραστατικά,
αν επέλεγες ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ και μετά τίποτα από τη λίστα, επιστρέφοντας από την "επιλογή παραστατικών προς ακύρωση", φόρτωνε το πρώτο παραστατικό που έβρισκε με τα ποσά του στα σύνολα ΦΠΑ, καθαρών,μικτών ποσών κλπ. Αν, χωρίς να βγεις από τη φόρμα, επέλεγες άλλο παραστατικό, άφηνε σκουπίδια, αν είχε ποσό στην Καθαρή Αξία χωρίς ΦΠΑ μετά την έκπτωση.

Δήλωση Εξετάσεων
Διαγράφοντας μια δήλωση εξέτασης (που είχε ενημερώσει αποτελέσματα, Μητρώο, Οικονομικά) διέγραφε και τις αντίστοιχες κινήσεις (εκτός της οικονομικής !!!!) Διορθώθηκε…

Με δεξί click σε μία δήλωση, μπορείς να δεις την καρτέλα του πελάτη. Από τον πίνακα απενεργοποιήθηκαν τα κουμπιά 'Εισαγωγή', 'Διόρθωση' και 'Διαγραφή'.
Θα ενεργοποιηθούν σε επόμενη έκδοση που θα είναι και λειτουργικά.


Καρτέλα στη Δήλωση Εξετάσεων
Προστέθηκε στα δικαιώματα χρηστών, η δυνατότητα να μπορείς να επιλέξεις την "Καρτέλα πελάτη" ή όχι

Υποθέσεις πελατών
Τα ίδια δικαιώματα για την καρτέλα πελάτη

Πρόγραμμα Θεωρίας
Δεν βγάζει πάντα τη σφραγίδα. Πρέπει να δηλωθεί και στις ΑΔΕΙΕΣ το αρχείο. Επίσης πρέπει να ξαναεπιλεγεί το υποκατάστημα και η άδεια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Π.Ε.Ι.
Δημιουργήθηκε εκτύπωση "Συνοπτική" του προγράμματος ΠΕΙ

Οικονομικά / Φραγές
Η φραγή από την μεταβολή οικονομικών, λειτουργεί. Από Διόρθωση υπόθεσης, αν η ημερομηνία είναι < από την κλειδωμένη, διορθώνει την υπόθεση (γιατί μπορεί να πρέπει να αλλάξουμε πράγματα-τιμές/ώρα, ώρες μαθημάτων…-), αλλά δεν μεταβάλει (και ΣΩΣΤΑ) το ποσό χρέωσης στα οικονομικά. ΑΡΑ αν βρω αλλαγή στη συμφωνία ΔΕΝ θα πειραχτεί η χρέωση στα οικονομικά θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε εύκολα την ασυμφωνία ποσών.
Από την διαγραφή μαθήματος πορείας (Προγραμματισμός), διαγράφει κανονικά και την οικονομική κίνηση (άσχετα αν είναι σε προγενέστερη ημερομηνία) ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ή ΟΧΙ…..
Πάντως τις διαγεγραμμένες εγγραφές, μπορούμε να τις ξαναβρούμε και ποιος και πότε τις διέγραψε…
Τμήματα Θεωρίας / Πρότυπα τμήματα
Δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα "ελεύθερο" τμήμα πολύ εύκολα.
Σε κάθε υπηρεσία που έχει εκπαίδευση Θεωρίας, μπορεί να "στηθούν" τα αντικείμενα εκπαίδευσης και στη συνέχεια, όταν θέλουμε να "στήσουμε" ένα πρόγραμμα, φιλτράρονται οι εγγραφές που αφορούν την υπόθεση αυτή και επιλέγουμε από τα έτοιμα αντικείμενα και πολύ εύκολα στήνεται ένα πρόγραμμα (είτε πρότυπο, είτε τελικό).

ΠΕΙ
Στις καταστάσεις συμμετοχών, στην περίοδο κατάρτισης (στους τίτλους) εμφάνιζε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος. Διορθώθηκε και εμφανίζει την περίοδο κατάρτισης του C και το D

Ενημερωτικό
Στην εκτύπωση ενημερωτικού, άλλαξε η ταξινόμηση των δικαιολογητικών (με κωδικό)
'Εφυγε' η παρουσίαση μέρους του κόστους και ενσωματώθηκε στην επιλογή 'Εκτύπωση Αμοιβής'


Δήλωση Εξετάσεων
Προστέθηκαν οι καταστάσεις για Βόλο (Θεωρία και πορεία)
Προστέθηκαν οι καταστάσεις για Ξάνθη (Θεωρία και πορεία)

Υποθέσεις
Επιλέγοντας ένα αρχείο Word, δεν μπορούσαμε να το δούμε και έπρεπε να βγούμε εξω από το πρόγραμμα, και να καλέσουμε το Word.
Πλέον μπορούμε να το βλέπουμε…
- Αν επιλέξαμε στις παραμέτρους 'Εσωτερικό Word' μπορούμε να δούμε μόνο αρχεία .docx.
- Διαφορετικά, βλέπουμε τα αρχεία με το αντίστοιχο Word.
Με τη χρήση του αντίστοιχου κουμπιού στη λίστα εντύπων της υπόθεσης μπορούμε να παρέμβουμε στα αρχεία και να αποθηκεύσουμε τις όποιες αλλαγές.
Αυτή η διαδικασία υπάρχει στις διαδικασίες επεξεργασίας υπηρεσίας-υπόθεσης ή προβολής τους (στις υποθέσεις, κουμπί 'Εκτυπώσεις'-'Λοιπές Εκτυπώσεις'. Στο 'στήσιμο' δλδ μιας υπόθεσης.

Ενημέρωση Θεωρίας
Οι ενημερώσεις του μητρώου θεωρίας, που γινόταν ανά ημέρα, γίνονται πλέον ανά συμμετοχή (όλες οι ημέρες μαζικά).

Διόρθωση προγράμματος
Για οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος, επρεπε να διαγραφεί η συμμετοχή, να αλλάξει το πρόγραμμα και να ξανά-επιλέξουμε συμμετοχές. Τώρα, κάνουμε την αλλαγή στο πρόγραμμα, και για κάθε συμμετοχή, πάμε πάνω στην ημέρα που έγινε η αλλαγή και επιλέγουμε το κουμπί διόρθωσης του προγράμματος αυτής της ημέρας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
- Αν εκτυπώθηκε παρουσιολόγιο, ή εχει εκτυπωθεί (και αποσταλεί) συγκεντρωτική… τότε….
- Αν έγινε ενημέρωση μητρώου, πρέπει να αποενημερωθούν (κάνοντας uncheck στις ώρες παρουσίας

Οικονομικά
Εγιναν βελτιώσεις στις διαδικασίες ενημέρωσης των οικονομικών.
Διορθώθηκε η αρχικοποίηση των αρχείων και οι διαδικασίες ελέγχου κατά την καταχώρηση των εγγραφών

Αυτή η διαδικασία έγινε όπου υπάρχει ενημέρωση οικονομικών (Νέος Πελάτης, Νέα Υπηρεσία, Οικονομικά πελάτη, Εσοδα-Εξοδα, Ενημέρωση Μαθημάτων, Ενταξη σε τμήμα θεωρίας.

Μαζική Αποστολή SMS
Στο κουμπί "Αποστολή SMS" προστέθηκε η επιλογή "Μαζική αποστολή SMS" όπου επιλέγονται με διάφορα φίλτρα πελάτες, και δυνατότητα αποστολής SMS σ' αυτούς.
Τα φίλτρα…
- Επωνυμία
- Υποκατάστημα
- Κατηγορία
- Προτεινόμενος (από συγκεκριμένο άτονο ή από οποιονδήποτε -και μόνο αυτούς που είναι από κάποιον προτεινόμενος)
- Ημερομηνίες εγγραφής
…εμφανίζουν πελάτες από το αρχείο πελατών.

Το φίλτρο…
- Ημερομηνίες καταχώρησης
- Επιλογής υπηρεσίας, φέρνει πελάτες από το αρχείο Υποθέσεων πελατών που έχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία
- Το υποκατάστημα καταχώρησης (υπάρχει η πληροφορία στο αρχείο Υποθέσεων πελατών)
- Προτεινόμενος (όπως παραπάνω, αλλά από το αρχείο Υποθέσεων πελατών

Και στις δύο περιπτώσεις, αν στις παραμέτρους έχουμε επιλέξει την ανά υποκατάστημα εμφάνιση πελατών, φέρνει μόνο τους πελάτες που αφορούν το υποκατάστημα του τερματικού…

Πελάτες
Στη φόρμα πελατών, προστέθηκε στο GDPR η επιλογή "Προώθηση" (Να επιτρέπει δλδ ο πελάτης την αποστολή ενημέρωσης σχετικά με προωθητικές ενέργειες)
Έγινε διαδικασία μαζικής ενημέρωσης των μέχρι τώρα καταχωρημένων πελατών ("Ρυθμίσεις"'"Μεταφορά Αρχείων"'"Λοιπές μεταφορές"'"Ενημερώσεις" Tab "1…", "Ενημέρωση GDPR Προώθησης "

Το SMS δεν έχει μεταβλητές (δεν χρειάζονται) και είναι ελεύθερο κείμενο

Οικονομική διαχείριση
Ενεργοποιήθηκε το κουμπί, "Βιβλίο Ες /Εξ". Εμφανίζει όλες τις κινήσεις Εσόδων - Εξόδων, ΧΩΡΙΣ αυτές που αφορούν την ενδοδιακίνηση χρημάτων (όσων κινήσεων το παραστατικό έχει στην κατηγορία λογαριασμού "Απόδοση ταμείου")
Αυτές οι κινήσεις ΔΕΝ αφορούν πραγματικό έσοδο ή έξοδο και άρα δεν θα έπρεπε να υπολογίζονται στα έσοδα/έξοδα.
Για τις εγγραφές που ήδη υπάρχουν…
Στις "Ρυθμίσεις" "Μεταφορες Αρχείων" "Λοιπές μεταφορές" στην ενότητα "Ενημερώσεις" (Tab "3…")
- Επιλέγουμε την κίνηση που θέλουμε,
- θα βρεί όλες τις κινήσεις στο αρχείο οικονομικών και θα ενημερώσει με τις παραμέτρους που ισχύουν ΤΩΡΑ στην κίνηση αυτή.
Αφού σήμερα αποφασίσαμε ότι η κίνηση π.χ. "ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ" ή "ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" κ.λ.π. τις χρησιμοποιούσαμε για "ενδοδιακίνηση" χρημάτων (δλδ για "Απόδοση Λογαρισαμού" και κατάθεση σε λογαριασμό

Mobile, Αδειες Χρήσης
Διόρθωση της διαδικασίας εγκατάστασης
Στο PC, Αδειες Χρήσης
Διόρθωση της διαδικασίας εγκατάστασης, σε σχέση με τις Mobile εκδόσεις

Διαδικασία αναβαθμίσεων
Βελτιώθηκε η διαδικασία αναβαθμίσεων.
ΑΦΟΥ έχουμε ελέγξει την νέα έκδοση και την
κατεβάσουμε, εκτελούμε την διαδικασία.
Προσοχή!!! Η διαδικασία αναβάθμισης γίνεται ΠΑΝΤΑ από τον SERVER. Ολοι οι χρήστες πρέπει να είναι ΕΚΤΟΣ εφαρμογής.
Η εφαρμογή (Σχολής Οδηγών) κλείνει, και εκτελείται η διαδικασία εγκατάστασης.
Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού