ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Standard

Standard Εκδοση

Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με περισσότερες απαιτήσεις στη διαχείριση του Service.
Επι πλέον από την Basic έκδοση, έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Η έκδοση είναι Standard για 2 χρήστες
 • Οικονομική Διαχείριση Πελατών (Αυτόματη ενημέρωση από τις αναγγελίες βλαβών και επιλεκτικά ποιά υλικά θα χρεωθούν στον πελάτη)
 • Διαχείριση Optional συσκευών ανά μηχανή (με Serial Number του καθενός)
 • Διαχωρισμός της αιτίας εγκατάστασης της μηχανής στον πελάτη
 • Για κάθε μοντέλο ποια υλικά προβλέπει ο κατασκευαστής οτι πρέπει να αλλαχτούν και σε κάθε πόσα αντίγραφα.
 • Παρακολούθηση προκαθορισμένων από τον κατασκευαστή Service ανά πελάτη και ανά μηχανή.
 • Διαχείριση αποθήκης με υπόλοιπα υλικών, κόστος υπολοίπου αποθήκης, και όριο αναπαραγγελίας.
 • Αγορές υλικών με αυτόματη ενημέρωση τιμών πώλησης (αν βρεθεί διαφορά από την υπάρχουσα τιμή)
 • Bulletin (Βιβλίο καταγραφής σπάνιων βλαβών)
 • Αρχείο κωδικοποίησης βλαβών
 • Υπολογισμός συχνότητας εμφάνισης βλαβών και συνολικά ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αντιμετώπισή τους.
 • Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπου αποθήκης με τα υλικά που τοποθετούνται στις αναγγελίες βλαβών.
 • Δυνατότητα διαχωρισμού πραγματικού κόστους επισκευής και τελικού ποσού χρέωσης πελάτη.
 • Δυνατότητα πώλησης υλικών - ανταλλακτικών στη λιανική.
 • Εκδοση προτιμολογίου

Εκτυπώσεις

 • Βλάβες ανά συχνότητα εμφάνισης
 • Βλάβες ανά κατασκευαστή / μοντέλο / ημερολογιακό διάστημα
 • Εργασίες ανά Τεχνικό
 • Καρτέλα μηχανής με κόστος αντιγράφου
 • Ευρετήριο αποθήκης (ανά κατηγορία, κάτω του ορίου αναπαραγγελίας...)
 • Καρτέλα υλικού Αποθήκης (για τις εισαγωγές από που το πήραμε και πόσο και στις εξαγωγές σε ποιον πελάτη το πουλήσαμε και πόσο)

Επισκευές

 • Ανά ημέρα
 • Ανά βλάβη
 • Ανά Τεχνικό


 • Προγραμματισμός Service (Για το επόμενο ημερομηνιακό διάστημα σε ποιες μηχανές πρέπει να αλλαχτούν ποιά υλικά)
 • Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (που τοποθετήθηκαν ποιά υλικά, πότε και με ποιό κόστος)
 • Οικονομικά πελατών (αναλυτικά και συγκεντρωτικά)
 • Εκτύπωση μηχανών που είναι σε 'Επίδειξη' για να επιστραφούν.


Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | DownLoad | Δυνατότητες | UpGrade | Eνότητες | Πολιτική Πωλήσεων | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού