ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση Συλλόγων

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

Η εφαρμογή βοηθά στην τήρηση των διαδικασιών που τηρούνται σε ένα Πολιτιστικό (κυρώς) σύλλογο. Η ιδιαιτερότητα των πολιτιστικών συλλόγων, σε σχέση με άλλους συλλόγους (π.χ. υδραυλικών) είναι οτι ο 2ος δεν έχει τμήματα και συμμετοχέςσε κάθε ένα από αυτά. Υπερκαλύπτονται πάντως οι ανάγκες και ενός απλού συλλόγου. Ειδικότερα:

  • Αρχείο μελών με πλήρη στοιχεία και κατηγοριοποίηση (ως προς την συμδρομή)
  • Οικονομική παρακολούθηση μέλους
  • Υπόλοιπα μελών
  • Εκλογικοί κατάλογοι
  • Τμήματα και συμμετοχές ανά τμήμα
  • Οικονομική παρακολούθηση ανά συμμετοχή
  • Υπόλοιπα ανά συμμετοχή
  • Ταμείο συλλόγου
  • Βιβλίο εσόδων-εξόδων



Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού