ΑΫΛΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαχείριση Προγραμμάτων επιδότησης

Προγράμματα/Υπηρεσίες > Εφαρμογές Πληροφορικής

Το Πρόγραμμα κατασκευάστηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης οργανισμών που υλοποιούν προγράμματα επιδότησης.

Αναλυτικότερα

  • Αναλυτική παρακολούθηση στοιχείων προγραμμάτων (οικονομικά στοιχεία, Φορείς Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, σχετικά έγγραφα, logo κ.λ.π.)
  • Συνεργάτες / πρόγραμμα (εσωτερικοί/εξωτερικοί, με προϋπολογισμό απασχόλησης ανά έτος και σύγκριση της τελικής απασχόλησης, με εκτύπωση Time Sheets συνεργάτη/προγράμματος κ.λ.π.
  • Καταχώρηση προϋπολογισμών ανά πρόγραμμα (με διαχωρισμό περιόδων υλοποίησης δαπανών, καταχώρηση παραστατικών κάλυψης δαπανων και πληρωμής παραστατικού κ.λ.π.)
  • Ενέργειες ανά πρόγραμμα (πότε και τί πρέπει να γίνει για την υλοποίηση του πρόγράμματος)
  • Οικονομικές κινήσεις προγράμματος (εισπράξεις/πληρωμές - ποιού φορέα και ενημέρωση υπολοίπου συμμετοχής - )
  • Εκτυπωση οφειλών ανά πρόγραμμα (Υπόλοιπο κάλυψης παραστατικών)
  • Αναλυτική εκτύπωση καρτέλας προγραμμάτων
  • Αρχείο εργαζομένων με

- καταχώρηση βασικών και εργασιακών πληροφοριών σε δύο γλώσσες
- καταχώρηση μισθολογικών στοιχείων με αναλυτική καταχώρηση συμβάσεων και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων
- προβολή συμμετοχών εργαζομένου στα προγράματα
- Αναλυτικά οι απουσίες-άδειες του εργαζομένου (για δέσμευση των αντίστοιχων ημερομηνιών)
- Τα ταξίδια του εργαζόμενου για κάθε πρόγραμμα με ανάλυση κόστους ταξιδιού και εκτύπωση ανάλογου εντύπου
- Αναλυτική εκτύπωση καρτέλας εργαζόμενου

  • Υπολογισμός χρόνου απασχόλησης στο πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπ' όψη τον προϋπολογισμό ημερήσιου χρόνου απασχόλησης ανά πρόγραμμα, τις άδειες, τα ταξίδια, τις συμμετοχές σε άλλα προγράμματα κ.λ.π. η εφαρμογή υπολογίσζει πόσες και ποιες ημέρες απασχολήθηκε ο κάθε εργαζόμενος στο πρόγραμμα. Μετά από επεξεργασία αυτών των προτάσεων, οριστικοποιούνται στις συμμετοχές ανά πρόγραμμα


Είναι κατασκευασμένο για να καλύπτει τις διαδικασίες που γίνονται από το προσωπικό και είναι προσανατολισμένο, την ενημέρωση να την κάνει ο κάθε εμπλεκόμενος στον βαθμό που πρέπει να εμβαθύνει.

Αρχική σελίδα | Προγράμματα/Υπηρεσίες | Πελατολόγιο | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού